Idag har Christine og Lassie været til Rally Prøve i Ekspertklassen. Det rakte til en 3. plads og vi gratulerer smiley