Igår blev der afholdt GF i vores specialklub. Det blev en 5 timers seance, med mange diskussioner og megen negativitet og brok.

Men positivt, så er der heldigvis flertal for at få så mange som muligt ud at lave noget med deres sheltier. Og det forslag jeg stillede sammen med 3 andre blev vedtaget og vi kan nu få nedsat et sporudvalg, som skal arbejde videre med at det bliver muligt for sheltierne at opnå sporchampionat i kaninslæb og schweiss.

Og så var der flere unge nye ansigter til stede, jeg tror de skal være med til at bygge fremtiden op i klubben og det giver mig håb. Der mangler friske folk der vil og kan bestille noget, og på dagen meldte Tine Wiberg sig fx. til sundhedsudvalget, så nu er Christine ikke alene mere, hurra for det.

Christine måtte tage imod mange spørgsmål af forskellig karakter, havde lidt svært ved at holde min mund, jeg har jo været med i sundhedsudvalget i lang tid og ved en hel del om det hun blev spurgt om. Men jeg blandede mig udenom, tilkendegav min støtte til hende og tænkte at det åbenbart altid vil være sådan, at nogle få vil arbejde imod sundheden. Antalsmæssigt fylder de ikke så meget i klubben, men til GF møder de alle op, og syner og fylder en del lige præcis der. Derfor tog det 5 timer før vi alle kunne drage hjem igen………………….

Vi fik også at vide, at der vil blive indgået samarbejde med Collieklubben og Bordercollieklubben vedr. et par udstillinger. Det kan dreje sig om deling af en dommer eller af et udstillingsområde, så udgifterne kan minimeres. Antallet af udstillere har været faldende, så det er nødvendigt at spare lidt på udgiftssiden. Men i mine øjne er det også en mulighed for at kunne samarbejde om evt. rally eller lydighed. Absolut spændende og et samarbejde jeg personligt vil se frem til smiley

Lad os se muligheder og ikke begrænsninger, og arbejde for fællesskabet er vejen frem for klubben.

Bestyrelsesvalget endte med, at da den ene nyvalgte var fraværende så forlod en anden af de nyvalgte stedet fordi vedkommende ikke ville være med til at konstituere bestyrelsen uden den var fuldtallig, så ren børnehave (telefonen er da opfundet) smiley og ikke befordrende for samarbejdet i den nye Bestyrelse, gad vist hvad det ender med.

Længe leve demokratiet smiley fortsættelse følger………….. Personligt referat af de emner der betød mest for mig smiley