DSSK afholdt ekstraordinær generalforsamling i lørdags. Der var et meget flot fremmøde, 80 stemmeberettigede mødte op.

Alle mulige kom, både agilityfolk, lydighedsfolk, opdrættere og ganske mange helt almindelige medlemmer, som var noget forundrede over at der var indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling.

Det var dejligt at se, at der var så stort et flertal for den demokratiske og saglige linie som flertallet i bestyrelsen – Flemming, Vibeke og Dorthe – arbejder for.

Demokratiet sejrede og dét med 63 stemmer mod 17!!

Folk i mindretallet forsøgte sig ellers med at skyde med spredhagl, bl.a. med personlige udfald mod min blog og hvad jeg har skrevet på fb, men også i form af forsøg på grøftegravning ved at opdigte en såkaldt “lottelejr”. Det kom de naturligvis ingen vegne med, manglen på saglige argumenter var åbenbar for enhver!!

Flertallet i bestyrelsen – Flemming, Vibeke og Dorthe – blev siddende i bestyrelsen (61 for dem og 19 imod). Annemie Schweingruber Larsen trådte ind, idet hun var suppleant, og 3 andre kandidater stillede op. Heraf blev Ivan Ahl Nielsen valgt ind i bestyrelsen og Niels Larsen og Denise Herrestrup blev valgt til 1. og 2. suppleant.

Tillykke til Jer, håber I får ro og fred til at arbejde konstruktivt videre for klubben.